രാവണപ്രഭു

Released
Ravanaprabhu
കഥാസന്ദർഭം: 

തെമ്മാടിയും പിന്നീട് സാത്വികനുമായ അച്ഛന്റെ പഴയ ശത്രുവുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന താന്തോന്നിയായ മകൻ്റെ കഥ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 August, 2001

ravanaprabhu movie poster