പൂജാ റിക്കാർഡിങ്ങ് ലാബ്

Pooja Recording Lab

റിക്കാർഡിങ്ങ് സ്റ്റുഡിയോ- കിലുക്കം

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
കാന്താരി അജ്മൽ 2015
ഗ്രീറ്റിംഗ്‌സ് ഷാജൂൺ കാര്യാൽ 2004

Sound Editing

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
പ്രമുഖൻ സലിം ബാബ 2009