അടയാളം

Released
Adayalam (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി  പണം തട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുവതിയെ കണ്ടെത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മുൻ പട്ടാളക്കാരനെ സമീപിക്കുന്നു. അയാളുടെ അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ യുവതിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നതോടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ദിശ തന്നെ മാറുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 10 May, 1991