വിജയൻ കാരോട്ട്

Vijayan Karottu

തൃശൂര്‍ കറന്റ് ബുക്സില്‍ മാനേജരായിരുന്ന വിജയൻ.
കരുണന്‍, രാമചന്ദ്രന്‍, സനല്‍കുമാര്‍ എന്നിവരെ പങ്കാളികളാക്കിക്കൊണ്ട് വിജയന്‍ പുതിയൊരു കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു എന്‍.എന്‍ ഫിലിംസ്,  എൻ എൻ ഫിലിംസസിന്റെ ബാനറിലാണ് മർമ്മരം സിനിമ പുറത്തുവന്നത് .