കണി കാണും നേരം

Released
Kanikanum Neram
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
116മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 14 April, 1987