താഴ്‌വാരം

Released
Thazhvaram - The Valley
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്റെ കുടുംബം തകർത്ത് നാടുവിട്ട ചങ്ങാതിയെ തേടി പ്രതികാരദാഹിയായ ബാലൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഒരു മലഞ്ചെരുവിലാണ്. മറ്റൊരു പേരും പശ്ചാത്തലവുമായിട്ടാണ് ശത്രു അവിടെ കഴിയുന്നത് എന്ന്  ബാലൻ (മോഹൻലാൽ) മനസ്സിലാക്കുന്നു.
ഇരുവരുടെയും പകയുടെ പാതയിൽ  അവിടെയുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റ കർഷകനായ വൃദ്ധനും  മകളും പെട്ടുപോകുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 June, 1990