കോദണ്ഡപാണി ഓഡിയോ ലാബ്

Kodandapani Audio Lab

Re-recoding

Sound Effects

സൗണ്ട് എഫക്റ്റ്സ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
നരിമാൻ കെ മധു 2001

Sound Mixing

ശബ്ദസങ്കലനം