വളയം

Released
Valayam
കഥാസന്ദർഭം: 

താനുണ്ടാക്കിയ ലോറി അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ഒരു ഡ്രൈവറുടെയും കൂടെയുള്ളവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ ഒരു ലോറിത്താവളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്ന സിനിമ.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
147മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 9 September, 1992