സ്ഫടികം

Released
Spadikam
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 30 March, 1995
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും