അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ്

Ayal Kadhayezhuthukayaanu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: