നമ്പർ 20 മദ്രാസ് മെയിൽ

Released
No.20 Madras Mail
കഥാസന്ദർഭം: 

ക്രിക്കറ്റ്  മാച്ച്  കാണാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്നും മദ്രാസിലേക്ക്  'നമ്പർ 20 മദ്രാസ് മെയിലി'ൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ. യാത്രാമധ്യേ ട്രെയിനിൽ വച്ച് അവർ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നു.  അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന അന്വേഷണവും സംഭവവികാസങ്ങളും ആണ് ഈ സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 February, 1990