ആഗ്നേയം

Released
Agneyam
കഥാസന്ദർഭം: 

ചെയ്യാത്ത കൊലപാതകത്തിന് മരണ ശിക്ഷയ്‌ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട മാധവൻകുട്ടി രോഗബാധിതയായ അമ്മയെ കാണാൻ ജയിൽ ചാടി. അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു നിറുത്താൻ പോലീസ് അവന്റെ പിന്നാലെ. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു. അതാണ്‌ ആഗ്നേയത്തിന്റെ കഥ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 August, 1993