സൂര്യമാനസം

Released
Sooryamanasam
കഥാസന്ദർഭം: 

ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ഒരാൾ ഒരു നാടിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനും പിന്നീട് ശത്രുവുമാകുന്ന കഥ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 2 April, 1992