ഉദയാ സ്റ്റുഡിയോ ആലപ്പുഴ

Udaya Studio

Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
വെള്ളിനക്ഷത്രം ഫെലിക്സ് ജെ ബെയ്സി 1949
സ്ത്രീ ആർ വേലപ്പൻ നായർ 1950
നല്ലതങ്ക പി വി കൃഷ്ണയ്യർ 1950
ശശിധരൻ ടി ജാനകി റാം 1950
Vanamaala ജി വിശ്വനാഥ് 1951
ജീവിതനൗക കെ വെമ്പു 1951
വനമാല ജി വിശ്വനാഥ് 1951
നവലോകം വി കൃഷ്ണൻ 1951
അച്ഛൻ എം ആർ എസ് മണി 1952
വിശപ്പിന്റെ വിളി മോഹൻ റാവു 1952
പ്രേമലേഖ എം കെ രമണി 1952
അവൻ വരുന്നു എം ആർ എസ് മണി 1954
കിടപ്പാടം എം ആർ എസ് മണി 1955
ഉമ്മ എം കുഞ്ചാക്കോ 1960
സീത എം കുഞ്ചാക്കോ 1960
കൃഷ്ണ കുചേല എം കുഞ്ചാക്കോ 1961
ഉണ്ണിയാർച്ച എം കുഞ്ചാക്കോ 1961
ഭാര്യ എം കുഞ്ചാക്കോ 1962
പാലാട്ടു കോമൻ എം കുഞ്ചാക്കോ 1962
ഭാഗ്യജാതകം പി ഭാസ്ക്കരൻ 1962
കടലമ്മ എം കുഞ്ചാക്കോ 1963
റെബേക്ക എം കുഞ്ചാക്കോ 1963
അയിഷ എം കുഞ്ചാക്കോ 1964
പഴശ്ശിരാജ എം കുഞ്ചാക്കോ 1964
ഇണപ്രാവുകൾ എം കുഞ്ചാക്കോ 1965
ശകുന്തള എം കുഞ്ചാക്കോ 1965
കാട്ടുതുളസി എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1965
അനാർക്കലി എം കുഞ്ചാക്കോ 1966
ജയിൽ എം കുഞ്ചാക്കോ 1966
തിലോത്തമ എം കുഞ്ചാക്കോ 1966
കസവുതട്ടം എം കുഞ്ചാക്കോ 1967
മൈനത്തരുവി കൊലക്കേസ് എം കുഞ്ചാക്കോ 1967
കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ എം കുഞ്ചാക്കോ 1968
തിരിച്ചടി എം കുഞ്ചാക്കോ 1968
കൂട്ടുകുടുംബം കെ എസ് സേതുമാധവൻ 1969
സൂസി എം കുഞ്ചാക്കോ 1969
ജ്വാല എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1969
ദത്തുപുത്രൻ എം കുഞ്ചാക്കോ 1970
നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി തോപ്പിൽ ഭാസി 1970
Ningalenne kamyunistaakki തോപ്പിൽ ഭാസി 1970
ഒതേനന്റെ മകൻ എം കുഞ്ചാക്കോ 1970
ഓതേനന്റെ മകൻ എം കുഞ്ചാക്കോ 1970
പേൾ വ്യൂ എം കുഞ്ചാക്കോ 1970
താര എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1970
അഗ്നിമൃഗം എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1971
ലോറാ നീ എവിടെ കെ രഘുനാഥ് 1971
പഞ്ചവൻ കാട് എം കുഞ്ചാക്കോ 1971
ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം എ വിൻസന്റ് 1972
ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ തോപ്പിൽ ഭാസി 1972
പോസ്റ്റ്മാനെ കാണ്മാനില്ല എം കുഞ്ചാക്കോ 1972

Pages

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
രണ്ടു ലോകം ജെ ശശികുമാർ 1977