ഉദയാ സ്റ്റുഡിയോ ആലപ്പുഴ

Title in English: 
Udaya Studio

ഉദയാ സ്റ്റുഡിയോ ആലപ്പുഴ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷംsort ascending
അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ രാജൻ പി ദേവ് 1998
സൂര്യമാനസം വിജി തമ്പി 1992
കാട്ടുകുതിര പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1990
കടത്തനാടൻ അമ്പാടി പ്രിയദർശൻ 1990
സംഘം ജോഷി 1988
കൊച്ചുതെമ്മാടി എ വിൻസന്റ് 1986
പൂവിനു പുതിയ പൂന്തെന്നൽ ഫാസിൽ 1986
നോക്കെത്താ ദൂരത്ത് കണ്ണും നട്ട് ഫാസിൽ 1985
മൊട്ട് ജോയ് 1985
ആട്ടക്കലാശം ജെ ശശികുമാർ 1983
സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം ഭരതൻ 1983
തീരം തേടുന്ന തിര എ വിൻസന്റ് 1982
വിഷം പി ടി രാജന്‍ 1981
സഞ്ചാരി ബോബൻ കുഞ്ചാക്കോ 1981
വെള്ളായണി പരമു ജെ ശശികുമാർ 1979
ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഐ വി ശശി 1978
പിച്ചിപ്പൂ പി ഗോപികുമാർ 1978
വാടകയ്ക്ക് ഒരു ഹൃദയം ഐ വി ശശി 1978
ആനപ്പാച്ചൻ എ വിൻസന്റ് 1978
അഭിനിവേശം ഐ വി ശശി 1977