പൂമുഖപ്പടിയിൽ നിന്നെയും കാത്ത്

Poomukhappadiyil NInneyum Kaathu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 May, 1986

 

പോസ്ടറിനു നന്ദി Rajagopal Chengannur