പ്രസാദ് സ്റ്റുഡിയോ

Prasad Studio

Sound Mixing

ശബ്ദസങ്കലനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
മാജിക് ലാമ്പ് ഹരിദാസ് 2008
വേഷം വി എം വിനു 2004