പ്രസാദ് സ്റ്റുഡിയോ

Prasad Studio

ഡി ഐ സ്റ്റുഡിയോ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
അന്നയും റസൂലും രാജീവ് രവി 2013

Sound Mixing

ശബ്ദസങ്കലനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
മാജിക് ലാമ്പ് ഹരിദാസ് 2008
വേഷം വി എം വിനു 2004