മനസ്സൊരു മഹാസമുദ്രം

Released
Manassoru Mahasamudram
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 31 March, 1983

manassoru mahasamudram poster