ഇടനാഴിയിൽ ഒരു കാലൊച്ച

Idanazhiyil Oru Kalocha
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 16 April, 1987