ഭാര്യ

Bhaarya (1962)
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 20 December, 1962

bharya m3db poster