എന്റെ സൂര്യപുത്രിയ്ക്ക്

Ente Sooryaputhrikku
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 April, 1991

ente sooryaputhrikk movie poster