സേതുരാമയ്യർ സി ബി ഐ

Released
Sethurama Iyer CBI - A Story - CBI vs CBI
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 January, 2004
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഹരിപ്പാട് കുമാരപുരം