ഗീതി സംഗീത

Geethi Sangeetha

ചലച്ചിത്ര,നാടക അഭിനേത്രിയാണ് ഗീതി സംഗീത. പരേതരായ മോഹനൻ നായരും പ്രേമയുമാണ് മാതാപിതാക്കൾ. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ ഗീതി സംഗീത, നാടകങ്ങൾ വഴിയാണ് സിനിമയിലെത്തുന്നത്. Ali beyond the ring, തുറമുഖം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു.  Ali beyond the ring എന്ന നാടകം ITFOK യിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

#ഹോം, വെയിൽ, ചതുരം, ചുരുളി, തുറമുഖം എന്നിവ ഗീതി സംഗീത അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടവയാണ്.

Instagram

Facebook