ക്യൂബൻ കോളനി

Cuban Colony
കഥാസന്ദർഭം: 

അങ്കമാലി ക്യൂബൻ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന അഞ്ചു സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. ...

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 July, 2018

Cuban Colony | Malayalam Movie Official Trailer | Manoj Varghese Parecattil