കോഴിപ്പോര്

Kozhipporu
Tagline: 
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇതിൽ പങ്കില്ല
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
100മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 March, 2020
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കൊച്ചി

Kozhipporu Official Trailer | Jinoy Jibit | JPic Movies | Bijibal | Veena Nandakumar

Gagulthayile Kozhiporu Official Teaser | Jibit Jinoy | JPic Movies | Bijibal

Aadyathe Nokkil - Video Song | Kozhipporu | JPic Movies | Jinoy Jibit | Bijibal | Anne Amie

Naalukaalippayyalla Video Song | Kozhipporu | Jinoy Jibit | Bijibal | Vaikom Vijayalakshmi

Vaayaadikkaattu | Kozhipporu | Bijibal | Vinayak Sasikumar | Jinoy Jibit | Uday Ramachandran