ബിജിബാൽ

Bijibal
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 307
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 40

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു ഗായക കുടുംബത്തിലാണൂ ബിജിബാൽ ജനിച്ചത്. പഠിച്ചത് എറണാകുളത്തെ ഹിൽ വാലി സ്കൂളിലും, സെയ്‌ന്റ് ആൽബർട്ട്സിലും.

2007ൽ ലാൽ ജോസിന്റെ അറബിക്കഥ എന്ന് ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമാ സംഗീതസംവിധാന നിരയിലേയ്ക്ക്ക്കു വന്ന ബിജിബാലിന്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിലെ ഏല്ലാ ഗാനങ്ങളും ഹിറ്റുകൾ ആയിരുന്നു. ആ ചിത്രത്തിലെ “തിരികെ ഞാൻ വരുമെന്ന..” എന്ന ഗാനം മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തേയും നല്ല പ്രവാസി ഗാനമാണ്.

      കളിയച്ഛൻ  എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡും, ആ വർഷം തന്നെ അതേ ചിത്രത്തിനും ഒഴിമുറി എന്നൊരു ചിത്രത്തിനും ചേർത്ത് മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും ബിജിബാൽ നേടി. തുടർന്ന് 2013, 2014, 2015, 2018 വർഷങ്ങളിലും ഇതേ വിഭാഗത്തിലെ സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു.

ഭാര്യ: ശാന്തി മക്കൾ: ദയ, ദേവൻ