ടാ തടിയാ

Da thadiya
കഥാസന്ദർഭം: 

തടിയനായ ലൂക്കാ ജോൺ പ്രകാശിന്റെ (ശേഖർ മേനോൻ) ജീവിതവും സൌഹൃദവും പ്രണയവും പ്രണയ ഭംഗവും കോമഡി രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 December, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
എറണാകുളം, ഫോർട്ട് കൊച്ചി

1oYLWnwjH2c