സൗബിൻ ഷാഹിർ

Soubin Shahir
Date of Birth: 
ബുധൻ, 12/10/1983
സൌബിൻ സാഹിർ
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

അഭിനേതാവ്. അന്നയും റസൂലും എന്ന ചിത്രത്തിലെ റസൂലിന്റെ സുഹൃത്ത് ‘കോളിൻ‘ എന്ന വേഷത്തിൽ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചു.