ലോഹം

Released
Loham
Tagline: 
The Yellow Metal
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 20 August, 2015
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, ദുബായ്, ദെൽഹി