ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം

Iyobinte Pusthakam‬
കഥാസന്ദർഭം: 

മൂന്നാറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഇയോബിന്റെയും മക്കളുടെയും കഥ അതിൽ ഭാഗഭാക്കായ ഒരു സഖാവ്, 1976 ൽ അടിയന്തിരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പേരിട്ട കഥയായി സഖാവിന്റെ വിവരണത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം പുരോഗമിക്കുന്നത്. 

തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 November, 2014

IbD5Baz0kOI