പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ്

Released
Pappayude Swantham Appoos
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
146മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 September, 1992