കളിയച്ഛൻ

Released
Kaliyachan
കഥാസന്ദർഭം: 

കവി പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ "കളിയച്ഛൻ" എന്ന കാവ്യത്തിന്‍റെ വായനാനുഭവമാണ് "കളിയച്ഛൻ" എന്ന ചലച്ചിത്രം. നാഷണൽ ഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (എൻ.എഫ്.ഡി.സി) സ്വതന്ത്രമായി നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാറൂഖ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ്.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
103മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 September, 2015

jpCarqZU9ek

Kaliyachan Malayalam Movie Official Trailer