പ്രാവ്

Released
Praavu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 September, 2023

ശ്രീ പി പത്മരാജന്റെ 'The Sorcerer of Tales' എന്ന കഥയുടെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്ക്കാരം.