രണ്ട്

Released
Randu
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
128മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 January, 2022

ഹെവൻലി മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ പ്രജീവ് സത്യവ്രതൻ നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം.

Randu | Official Teaser | Sujith Lal | Tini Tom | Prajeev Sathyavarthan | Bijibal | Rafeeq Ahammed