നാല്പത്തിയൊന്ന്

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 November, 2019

Nalpathiyonnu (41) Official Trailer | Lal Jose | Biju Menon | Nimisha Sajayan | L J Films

Nalpathiyonnu (41) Official Teaser | Lal Jose | Biju Menon | Nimisha Sajayan | L J Films