വിജയശ്രീ

Vijayashri

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 അയ്യനയ്യനയ്യൻ റഫീക്ക് അഹമ്മദ് ബിജിബാൽ ശരത്ത് നാല്പത്തിയൊന്ന്