ദേവദാസി

Devadasi
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 24 January, 1999