ബിന്ദു രാമകൃഷ്ണൻ

Bindu Ramakrishnan

മിനിസ്ക്രീനിലെയും സിനിമയിലെയും അമ്മ വേഷങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയാണ് കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശിയായ ബിന്ദു. കൊച്ചിൻ അനുപമ എന്നാ നാടകസംഘത്ത്തിലെ അഭിനേത്രി ആയിരുന്ന ബിന്ദു "ശാപമോക്ഷം" എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ്  വെള്ളിത്തിരയിലെത്തുന്നത് .