ശാപമോക്ഷം

Released
Shapamoksham
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 February, 1974