കോക്കേഴ്സ് ഫിലിംസ്

Title in English: 
Kokkers Films

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
നീയും ഞാനും എ കെ സാജന്‍ 2019
ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായാ സാജൻ കെ മാത്യു 2016
അപൂർവരാഗം സിബി മലയിൽ 2010
ആയിരത്തിൽ ഒരുവൻ സിബി മലയിൽ 2009
സത്യം ശിവം സുന്ദരം റാഫി - മെക്കാർട്ടിൻ 2000
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അലി അക്ബർ 1998
സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം സിബി മലയിൽ 1998
ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ലാൽ ജോസ് 1998
കളിയൂഞ്ഞാൽ പി അനിൽ, ബാബു നാരായണൻ 1997
അദ്ദേഹം എന്ന ഇദ്ദേഹം വിജി തമ്പി 1993
സ്നേഹസാഗരം സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1992
കനൽക്കാറ്റ് സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1991
മഴവിൽക്കാവടി സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1989
പട്ടണപ്രവേശം സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1988
രേവതിക്കൊരു പാവക്കുട്ടി സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1986
സന്മനസ്സുള്ളവര്‍ക്ക് സമാധാനം സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1986
കൂടും തേടി പോൾ ബാബു 1985