സന്മനസ്സുള്ളവര്‍ക്ക് സമാധാനം

Sanmanassullavarkku samadhanam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 October, 1986

sanmanasullavarkk samadhanam poster