സന്മനസ്സുള്ളവര്‍ക്ക് സമാധാനം

Released
Sanmanassullavarkku samadhanam
കഥാസന്ദർഭം: 

കടബാധ്യത തീർക്കാനായി നഗരത്തിലെ വീട് വിൽക്കാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ പണിക്കർ തീരുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏത് വിധേനയും അവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നവരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 October, 1986

sanmanasullavarkk samadhanam poster