ഈ പറക്കും തളിക

Ee parakkum thalika (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ബസ്സപകടത്തില്‍ മരണമടഞ്ഞ അച്ഛന്റെ ഓര്‍മ്മക്കായി, പലിശക്കാര്‍ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അച്ഛന്റെ ബസ്സ് വീണ്ടെടുക്കാന്‍ മകന്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും  നായകൻ പ്രണയിക്കുന്ന നായികയെ വീണ്ടെടുക്കലും  നര്‍മ്മ രൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 1 July, 2001
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
എറണാകുളം നഗരം, എറണാകുളം അഞ്ചുമന ക്ഷേത്രം