നാരായണൻ കുട്ടി

Narayanan Kutti
കലാഭവൻ നാരായണൻ കുട്ടി
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1

മലയാള ചലച്ചിത്ര നടൻ. തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ചു. പഠിയ്ക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ അനുകരണകലയിൽ തത്പരനായിരുന്നു നാരായണൻകുട്ടി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം കൊച്ചിൻ കലാഭവനിൽ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റായി ചേർന്നതോടെ അദ്ദേഹം മിമിക്രിവേദികളിൽ സജീവമാകാൻ തുടങ്ങി. കലാഭവൻ നാരായണൻകുട്ടി എന്ന പേരിലും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. 1986-ൽ ഒന്നുമുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന സിനിമയിലഭിനയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാരായണൻകുട്ടി തന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത്. തുടർന്ന് നൂറ്റി അൻപതിലധികം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. എല്ലാം കോമഡി റോളുകളായിരുന്നു. മലയാളിപ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ ഹാസ്യതാരമായി നാരായണൻകുട്ടി മാറി.