കിഴക്കൻ പത്രോസ്

Released
Kizhakkan Pathrose (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 27 August, 1992

kizhakkan pathros poster