രേവതിക്കൊരു പാവക്കുട്ടി

Revathikkoru Pavakkutti
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
135മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 6 March, 1986