രാധ

RAdha

നടി അംബികയുടെ സഹോദരി. യഥാർത്ഥ നാമം ഉദയ ചന്ദ്രിക. രേവതിക്കൊരു പാവക്കുട്ടി, ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം, അയിത്തം, ഇരകൾ, ഉമാനിലയം, മോർച്ചറി തുടങ്ങിയ മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു.

ഭർത്താവ് രാജശേഖരൻ നായർ. മക്കൾ തുളസി നായർ, വിഖ്നേഷ് നായർ, കാർത്തിക നായർ.