സ്നേഹസാഗരം

Released
Snehasaagaram
കഥാസന്ദർഭം: 

തമിഴ്നാട്ടിൽ പച്ചക്കറി ബിസിനസ് നടത്തിവരുന്ന മലയാളിയായ കഥാനായകൻ ഒരു ക്രിസ്മസ് അവധിക്കാലത്ത് തന്റെ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോവുന്നതും അവർ അവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. 

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 October, 1992