വിജയ വാഹിനി

Vijaya Vauhini
Alias: 
Vijaya Vahini
AttachmentSize
Image icon IMG_20240211_131552.jpg651.42 KB
Image icon IMG_20240211_131627.jpg302.23 KB

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
തുറമുഖം ജേസി 1979

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഉത്സവം ഐ വി ശശി 1975

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്