ദി ട്രൂത്ത്

Released
The Truth (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും, അതന്വേഷിക്കാനായി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം രൂപവത്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ടീം കൊലയാളിയിലേക്ക് എത്തുന്ന അന്വേഷണമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
124മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 19 March, 1998