മുകുന്ദേട്ടാ സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു

Released
Mukundetta Sumithra Vilikkunnu
കഥാസന്ദർഭം: 

മുകുന്ദന്റെ കോളനിയിലേക്ക് സുഹൃത്ത് വിശ്വനാഥ് കടന്നുവരുന്നതോടെ മുകുന്ദൻ കെണിയിലാവുകയും മുകുന്ദനൊപ്പം ആ കോളനിയിലുള്ളവരാകെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 January, 1988