ചെമ്പരത്തി

Chembarathy
സംവിധാനം: 
Runtime: 
140മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 July, 1972